รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี2560  แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 22ราย ในงานวิชาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่8ธ.ค.60 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ  ถนน แจ้งวัฒนะ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในงานวิชาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม และนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรม เข้าร่วมงานครั้งนี้

พล.อ.อ.ประจิน  กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำบริการของกระทรวงยุติธรรมไปสู่ประชาชนด้วยการเป็นผู้ประสานช่วยเหลือเมื่อมีเหตุไม่เป็นธรรม ในชุมชน ให้คำปรึกษาชี้ช่องทางเข้าถึงสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้วยกลไกอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ภายใต้ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยในปีที่ผ่านมาอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กว่า 680 เรื่อง ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย กว่า 600 ราย ชี้ช่องทางเข้าถึงสิทธิแก่ประชาชน กว่า 350 ราย รวมถึงการเผยแพร่ความรู้สิทธิเสรีภาพ กว่า 1,300  ครั้ง ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ทางกระทรวงยุติธรรมได้เห็นถึงความเสียสละ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จึงเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นระเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน โดยเริ่มเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน โดยอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในปี พ.ศ. 2557 จำนวน 8 ราย และในปีพ.ศ. 2558 จำนวน 19 ราย และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน ๒๒ ราย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติสูงสุดแก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

 

อ่านแล้ว1480 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.