กรมราชทัณฑ์ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ที่ได้ร่วมชุมนุม ในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่างรู้สึกสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ

กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติขึ้น เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 คณะข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน ประดิษฐาน ณ หน้าอาคารที่ทำการกรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นที่เคารพ สักการะเตือนใจ เหล่าข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งหลายของกรมราชทัณฑ์ และพสกนิกร ชาวไทยทั้งปวง ในอันที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ ในการที่จะควบคุม แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี พร้อมที่จะคืนกลับสู่สังคม และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม อย่างปกติสุขต่อไป

อ่านแล้ว542 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.