ขอชื่นชม สน.จักรวรรดิ. สน.พลับพลาชัย 2 ได้รองอันดับ 2 ในเรื่องการสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพตำรวจสู่ตำรวจนวัตกรรม 4.0 Police Inno 4.0 ยอดเยี่ยมมากครับ เราจะเดินหน้ายกระดับการให้บริการและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แด่พี่น้องประชาชนในและนอกพื้นที่ พร้อมนักท่องเที่ยว.มีความสุข มีความปลอดภัย.

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ขอชื่นชม สน.จักรวรรดิ.
สน.พลับพลาชัย 2ได้รองอันดับ 2 ในเรื่องการสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพตำรวจสู่ตำรวจนวัตกรรม 4.0
Police Inno 4.0 ยอดเยี่ยมมากครับ
เราจะเดินหน้ายกระดับการให้บริการและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แด่พี่น้องประชาชนในและนอกพื้นที่ พร้อมนักท่องเที่ยว.มีความสุข มีความปลอดภัย.

อ่านแล้ว771 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.