งานประกวดโคเนื้อครั้งที่ 16 อัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัล สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพฯรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี

แบ่งปันข่าวนี้ :

เพชรบูรณ์ งานประกวดโคเนื้อครั้งที่ 16 อัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัล สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพฯรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี


นายบุญสิงห์ วรินรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชนก
มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, กล่าวต้อนรับ นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “มหกรรมโคเนื้อ แห่งชาติครั้งที่ 21
มหกรรมกระบือแห่งชาติครั้งที่ 26″


นายกองตรี พรพงษ์ไหมแพง ชาญชัยภัทรถฐากูร นายอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์, นายอัคร ทองใจสด ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 6, นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลซับสมอทอด และหัวหน้าหน่วยราชการในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดโคเนื้อ&กระบือในครั้งนี้ ในงานมีการจำหน่าย สินค้า เกี่ยวกับกระบือ &โคและร้านค้า เป็นจำนวนมาก ณ สนามข้างโรงเรียนบ้านราหุล ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 8-11 มีนาคม 2567
:สนับสนุนโดย

นายบุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่มะขามหวานชนิกา อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

@ร้านแจ็คไดนาโม &แอร์ ตรงข้ามวิทยาลัยการอาชีพภาคเหนือบ้านราหุล ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพันธ์ จ.เพชรบูรณ์ โทร 085-5385100 /082-94-69330

จิรพัฒน์ บวรกุล@ แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์

อ่านแล้ว36 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.