กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ณัฏฐชัย ปัญญาใส ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2

แบ่งปันข่าวนี้ :

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.67 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ณัฏฐชัย ปัญญาใส ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุดผสมเทียมและหมออาสาผสมเทียม หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ออกให้บริการผสมเทียมโคโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคสายพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน และน้ำเชื้อแช่แข็งโคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มัน พร้อมตรวจสถานภาพโคของกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ทั้งให้ความรู้ในการสัตวบาลได้แก่การดูแลสุขภาพสัตว์ป่วย, การโภชนาการอาหารสัตว์ และการจับสัตว์แก่สมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ณ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง และ ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย

อ่านแล้ว130 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.