งานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่า เทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567

แบ่งปันข่าวนี้ :

เพชรบูรณ์ งานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่า เทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณหน้าอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายอัครินทร์ ภูอินอ้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มเก่า ร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่า เทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567

และมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน จำนวน 150,000 บาท โดยมีนายจิรวัฒน์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ และมีนายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มเก่า นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มสัก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


สำหรับงานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่า เทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ครั้งที่ 25 มีกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวหล่มเก่า ที่จัดขึ้นเพื่อต้องการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านและเผยแพร่ภูมิปัญญาของชาวไทหล่มเก่า.
สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท.

อ่านแล้ว153 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.