รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเปิดกิจกรรมแรลลี่ ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

แบ่งปันข่าวนี้ :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเปิดกิจกรรมแรลลี่ ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
พร้อมจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของโรงเรียน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแรลลี่ NK Society Rally 2024
ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มรักนข.(โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม)
เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของนักเรียนและบุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 350 คน มีรถเข้าแข่งขัน 90 คัน โดยเส้นทางเริ่มต้นที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร สิ้นสุด ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยเข้าพักที่โรงแรม sea sand sun

ทั้งนี้ นายณรงค์ รัฐอมฤต อดีตคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติ หรือป.ป.ช. ในฐานะประธานโครงการจัดกิจกรรมแรลลี่ NK Society Rally 2024 กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อหารายได้เป็นทุนสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
พัฒนาอาคารเรียนให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอน
และจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
สำหรับรายได้จากการกิจกรรมครั้งนี้


ในนามของกลุ่มรักนข.ยืนยันว่าจะนำมาใช้ให้มีประโยชน์บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลให้นักเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป อย่างไรก็ตามโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักเรียน 3,000 คน
และส่วนใหญ่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมระบุว่า หลังกิจกรรมครั้งแรกผ่านพ้นไปแล้ว จะมีการประเมินผลว่าจะมีกิจกรรมแรลลี่ในครั้งต่อไปหรือไม่./

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.59ปี)

13 ธันวาคมวันขอบคุณสังคม

อ่านแล้ว230 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.