กระตุ้นความเป็นไทย นายกเทศบาลนครอยุธยา นำสมาชิกสภาแต่งกายด้วยชุดไทยประชุมสภา ฮือฮา ! สมาชิกถึงขั้นถือดาบเข้ามาประชุม

แบ่งปันข่าวนี้ :

กระตุ้นความเป็นไทย นายกเทศบาลนครอยุธยา นำสมาชิกสภาแต่งกายด้วยชุดไทยประชุมสภา ฮือฮา ! สมาชิกถึงขั้นถือดาบเข้ามาประชุม

                วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  นำคณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (สท.) เข้าร่วมประชุมพร้อมกับฝ่ายราชการประจำ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยในการประชุมครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี นำสมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เข้าร่วมประชุม   สมาชิกสภาพเทศบาลแต่ละท่านแต่งชุดไทยกันมากันอย่าสวยงาม บางรายมีการถือมีดดาบแบบนักรบสมัยโบราณ เข้ามาร่วมประชุมเรียกเสียงฮือฮาอีกด้วย  ต่างพากันถ่ายภาพกันไว้เป็นที่ระลึก บรรยากาศเหมือนเป็นการประชุมในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา แบบย้อนยุค

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่าการนำสมาชิกและคณะผู้บริหารรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก  และงานกาชาด ประจำปี 2566  ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมาเก็บภาพ เป็นที่ระลึกรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผ้าไทยความงามของชุดไทยคงอยู่สืบไป

อ่านแล้ว4969 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.