เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระลงสำรวจพื้นที่หลังน้ำป่าไหลหลากจากอำเภอนพพิตำ จ.นครศรีธรรมราชไหลลงสู่คลองสระ

แบ่งปันข่าวนี้ :

เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระลงสำรวจพื้นที่หลังน้ำป่าไหลหลากจากอำเภอนพพิตำ จ.นครศรีธรรมราชไหลลงสู่คลองสระ

เข้าท่วมถนนภายในหมู่บ้านทำให้พื้นที่การเกษตรและถนนเสียหายหลายเส้นรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
นายพูลสิน คงหวาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ภายหลังจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนพภิตำ จ.นครศรีธรรมราชและตำบลคลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ ซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองสระได้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายหมู่บ้านของตำบลทำให้กัดเซาะถนน คอสะพานชำรุดหลายแห่ง บางพื้นที่มวลน้ำที่ยังมีอยู่ในพื้นที่ได้ท่วมถนนทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ทำให้ถนนได้รับความเสียหายจำนวน 20 สายท่อบ็อค จำนวน 8 แห่ง คอสะพานชำรุดจำนวน 1 แห่ง โดยเฉพาะถนนในหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านคลองสระ กับหมู่ที่ 8 บ้านเขาหินปูน และหมู่ที่ 5 บ้านสวนปราง บริเวณน้ำตกภูรินมวลน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกได้ไหลท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เช่นเดียวกัน ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากทั้ง 10 หมู่บ้าน


ดังนั้นอยากเตือนไปยังชาวบ้านที่อยู่ทางตอนล่างของตำบลคลองสระ อาทิ ตำบลท่าทอง ตำบลท่าอุแท ตำบลตะเคียนทอง ตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างขวา ตำบลกรูด และตำบลพลายวาส ให้เตรียมรับน้ำอีกระลอกซึ่งน้ำในคลองสระยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นและไหลเชียว


อย่างไรก็ตามสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝนตกหนักใน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก อ.พุนพิน อ.บ้านนาเดิม อ.บ้านนาสาร อ.ท่าฉาง อ.ไชยา และ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี รวม 36 ตำบล 159 หมู่บ้านชาวบ้านได้รับผลกระทบจำนวน 3270 ครัวเรือน 9934 คน โดยเฉพาะอำเภอกาญจนดิษฐ์ได้รับผลกระทบมากที่สุด

อ่านแล้ว348 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.