เชิญร่วมงาน – ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 โดยวันลอยกระทงปี 2566

แบ่งปันข่าวนี้ :

เชิญร่วมงาน – ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 โดยวันลอยกระทงปี 2566 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งกิจกรรมสำคัญคือการลอยกระทง ทางวัดดวงแข ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

โดยพระครูประพัฒน์เขมคุณ
(เจ้าอาวาสวัดดวงแข)เป็นประธาน
พระครูโสภณธรรมโชติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการเจ้าอาวาส และ นายสงวน สังฆดิษฐ (ไวยาวัจกรวัดดวงแข)ทและคณะกรรมการทุกท่าน ร่วมกันดำเนินการจัดงานนี้ เพื่อเพื่มและสร้างสรรค์งานนี้ให้เป็นที่สวยงามและประทับใจแก่พุทธศาสนิกชน ทั้งหลายที่ได้ร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่างให้ญาติโยมได้ชมและร่วมบุญ อาทิ ล้วงไห ได้บุญ ลุ้นโชค
การประกวดนางนพมาศ 2 รุ่นจำหน่ายกระทงการกุศล ดนตรี เพื่อชีวิต และการเล่น อีกหลายอย่าง
งานเริ่ม ตั้งแต่ 08.00 เป็นต้นไป

โดยทางวัดได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อเสริมศิริมงคลให้แก่ชีวิต โดยทางวัดได้จัดสร้างบ่อน้ำจำลองขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม ให้อยู่คู่กับสังคมไทย วัฒนะธรรมไทยสืบนานเท่านาน

วัดดวงแข เป็นวัดราษฎร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2370 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2370 ประวัติการก่อตั้งสันนิษฐาน คงสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 พระราชทานวิสุงคามสีมาได้รับพร้อมกับการประกาศสร้างวัดประมาณ พ.ศ. 2370 หรืออาจก่อนนี้ ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง เดิมมีนามวัดว่า “วัดแค” ต่อมาทางคณะสงฆ์เห็นว่า นามวัดคล้ายกันอยู่หลายวัด จึงเปลี่ยนนามใหม่มาเป็น “วัดดวงแข” เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2460

////////

อ่านแล้ว48 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.