กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

แบ่งปันข่าวนี้ :

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 66 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ดำเนินการขุดลอกดินตะกอนด้วยรถขุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และเป็นการกำจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลอง ณ บ.ไร่อ้อย ม.12 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ประชาชนจะได้มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง และเป็นที่กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน รวมถึงตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐบาล เป็นการเตรียมความพร้อมของ คน ชุมชน พื้นที่ ให้เกื้อกูลกับการผนึกกำลังในการป้องกันประเทศ

อ่านแล้ว90 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.