ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา

แบ่งปันข่าวนี้ :

ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา

“AI GETS GOOD : Risks and Rewards of Smarter Tomorrow”

พบกัน…วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ลงทะเบียน เวลา 13.30 น. : เริ่มงาน 14.00 น. – 15.30 น.

@ ห้อง Library ชั้น 32 ดีแทค เฮ้าส์ อาคารจัตุรัสจามจุรี

…. ลงทะเบียนได้ที่….. https://forms.gle/q7EDJcrJksttonS1A


กำหนดการ

14:05 – 14:25 น. บรรยายพิเศษ “Responsible Intelligent: AI’s Impact for Goods”
โดย.. นายชารัด เมห์โรทรา รองประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

14:25 – 14:45 น. บรรยายพิเศษ “Building Blocks for AI Enablement”
โดย.. ดร. ชนนิกานต์ จิรา Head of True Digital Academy บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

14:45 – 15:30 น.. เสวนา “How can we ensure AI is a positive force for a Thai society?” โดย..
– ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– นายมนตรี สถาพรกุล หัวหน้าสายงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
– นายเรวัฒน์ ตันกิตติกร หัวหน้าสายงาน Channel Strategy บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

15.30 – 15 40 น. ถาม – ตอบ

อ่านแล้ว169 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.