สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้อาการดิสเล็กเซีย เนื่องในวัน Dyslexia Awareness Day

แบ่งปันข่าวนี้ :

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้อาการดิสเล็กเซีย เนื่องในวัน Dyslexia Awareness Day

กรุงเทพฯ – เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ นำโดย คุณอดิศร ไตรสินสมบูรณ์ นายกสมาคม (แถวนั่งที่ 4 จากซ้าย) จัดงานเสวนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ “ดิสเล็กเซีย” (Dyslexia) หรือ เด็กนักเรียนที่มีความต้องการวิธีเรียนสอดคล้องกับผู้เรียน ให้แก่ผู้ที่สนใจเนื่องในวัน Thailand’s Dyslexia Awareness Day ที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคมทั่วโลกของทุกปี พร้อมระดมความคิดเห็น เสนอแนวทางเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเพื่อให้การช่วยเหลือ ผ่านตัวแทนจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกได้รับความช่วยเหลือมาแล้วทั้งจากวงการศึกษาและวงการแพทย์ เนื่องจากจากการศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนที่มีภาวะดิสเล็กเซียในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกตัดโอกาสในการเรียนรู้ ผ่านระบบมาตรฐานการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติทั่วประเทศ ทั้งที่มีระดับสติปัญญาเป็นปกติ

ทั้งนี้ สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาเก่าที่ได้ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเรียนที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีภาวะดิสเล็กเซียมานานกว่า 40 ปีในทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาหลัก วิทย์-คณิต ตั้งแต่ชั้นประถม-มัธยมปลาย และทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว492 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.