กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก พัลลภ ผึ้งหลวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36

แบ่งปันข่าวนี้ :

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.66 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก พัลลภ ผึ้งหลวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36

สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ชุดปฏิบัติงานช่าง พร้อมรถตักบรรทุกตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน และ รถขุดตัก จำนวน 1 คัน สนับสนุน อบต.แม่ลาน้อย ในการช่วยเหลือราษฎร จากเหตุอุทกภัย ณ บ.ขุนแม่แลบ ม.6 และ บ.แม่ละมอง ม.11 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยทำการถมดินซ่อมแซม ขยายเส้นทาง บ.ขุนแม่แลบ และเปิดเส้นทางจากเหตุดินสไลด์ขวางการจราจร บ.แม่ละมอง ทั้งนี้มีประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น จำนวน 115 ครัวเรือน ประชากร 348 คน การดำเนินการนี้ เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นไปตามพันธกิจการช่วยเหลือประชาชน ของกองบัญชาการกองทัพไทย

อ่านแล้ว120 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.