ผู้ว่า ฉะเทริงเทรา เชิญร่วมงาน  เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 26 กรกฎา. -1 สิงหา.นี้ ที่อาคาร IMPAC EXHIBITION เมืองทองธานี มีคลิป

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางแจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วว่า ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กำหนดจัดงานแสดงนวัตกรรมและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (EXPO)ตามโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมืองคู่มิตรที่ได้ ลงนาม mou กันไว้แล้ว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าสร้างโอกาสและเชื่อมโยงการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด ภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วย 3 กิจกรรมได้แก่

 

1 การจัดแสดงนวัตกรรมและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

2 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการซิมโพเซียม

3 การจัดประชุมเจรจาธุรกิจการค้า( business matching) ที่กำหนดระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคมถึง 1 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี

news22

ดังนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการค้าการลงทุนให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงขอเชิญสื่อมวลขนและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจร่วมในงานแถลงข่าวจัดการแสดงนวัตกรรมและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ(EXPO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น ณ ห้องฟินิกซ์ 4-6 อาคาร impact exhibition center ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี

อ่านแล้ว13512 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.