กลุ่มรวมน้ำใจพี่ให้น้อง & กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่(YEC)หอการค้า จ.สุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมสะพานบุญสู่โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

แบ่งปันข่าวนี้ :

กลุ่มรวมน้ำใจพี่ให้น้อง & กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่(YEC)หอการค้า จ.สุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมสะพานบุญสู่โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน  อุปกรณ์การกีฬา ให้โรงเรียนห่างไกล

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ก.ย.66 ที่โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 อ.ทุ่งเตาใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี นายภักดี  ราชแป้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.อ.ฐิติพงษ์ อินวะษา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45  น.ส.กานสินี  โอภาสรังสรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรมสะพานบุญสู่โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน  อุปกรณ์การกีฬา ให้โรงเรียนห่างไกล เลี้ยงอาหารกลางวันและเงินสดเพื่อซื้ออุปกรณ์และจ้างช่างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ เพื่อคุณการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน

โดยกลุ่มรวมน้ำใจพี่ให้น้อง & กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่(YEC)หอการค้า จ.สุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นถึงคุณภาพทางการศึกษาของเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล จึงได้ร่วมกับกลุ่มผู้ใจบุญ จัดสรรอุปกรณ์ทางด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 68 คน บุคลากรทางการศึกษาจำนวน 9 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในพื้นที่มีความเจริญ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา เช่น โทรทัศน์ 58 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในห้องประชุมรวมของนักเรียน ,Hed Operation&Project Powerbuy ,คอมพิวเตอร์PC 1 ชุด สำหรับนักเรียนใช้เรียนคอมพิวเตอร์ ,ทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ,ค่าแรงช่างปรับปรุงห้องน้ำ ,ชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนต่อไป

//////

อ่านแล้ว184 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.