สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร 4” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว , สื่อมวลชน , องค์กรสื่อมวลชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
    สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) 

มอบโล่ “ฐานันดร 4” วันนักข่าว 66

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร 4” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว , สื่อมวลชน , องค์กรสื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เนื่องในวันนักข่าว 66 นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) กล่าวว่า สมาคมฯได้จัดงานพิธีมอบโล่ “ฐานันดร 4” ยกย่องเชิดชูเกียรตินักข่าว , สื่อมวลชน , องค์กรสื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

มาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปี 2566 นี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก พลเอกพลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธาน มอบโล่ “ฐานันดร4” , พลเอก พนา ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ประธานร่วมมอบโล่ฯ และได้รับเกียรติจาก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานอำนวยการ นอกจากนี้ยังมี ดร.โฆษิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ นายพิสิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส (อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมในงาน โดยจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

สำหรับฐานันดรที่ 4 (The Fourth Estate) คืออาชีพนักข่าวรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในช่องทางต่างๆ แต่ความหมายและคำจำกัดความของ ฐานันดรที่ 4 ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้ ยังต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสารข้อเท็จจริงสู่สาธารณะและมีอิทธิพลทางอ้อมในการขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกที่ควร ซึ่งทุกปีทางสมาคมฯยังได้จัดให้มีกิจกรรมของนักข่าวที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้กับนักข่าวและสังคม พิธีมอบโล่ “ฐานันดร4” นี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นักข่าว,สื่อมวลชน และองค์กร/บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ,องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดีและมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทสื่อสารมวลชน (ตามสาขา) ดีเด่นแห่งปี 2. ประเภท องค์กร /บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดีเด่นแห่งปี รวมทั้งหมด 68 รางวัล

โดยปีนี้ทางสมาคมฯได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่ฯ สาขาผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชน ดีเด่นแห่งปี ได้แก่ คุณสมปรารถนา นาวงษ์ ผู้บริหารและเจ้าของ เพจอีจัน , คุณชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี องค์กรสื่อมวลชน ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ข่าวนคร24ชั่วโมง สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช , สาขาสื่อมวลชน ดีเด่น ได้แก่ คุณจักรพันธุ์ กมุทโยธิน พิธีกรจัดรายการวิทยุกระจายเสียง , คุณปิโยรส อุทุมเทวา เว็บไซต์wwww.doodeevarity.com , คุณไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวจากจังหวัดนครศรีธรรมราช, คุณฆฤณ กมุทโยธิน ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวONE News ช่องONE31, คุณนฤชา กมุทโยธิน ผู้สื่อข่าว รายการโหนกระแส ช่อง3HD , คุณปัทมา กมุทโยธิน ผู้สื่อข่าว ช่องเนชั่น 22 , คุณณัฐกิตติ์ ไชยถิรเศรษฐ์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เสียงสัมพันธ์ และ นายสรรเสริญ จันทรมณี สาขาสื่อมวลชนออนไลน์ ได้แก่ คุณปัญญาวัฒน์ การะเวช ผู้สื่อข่าวออนไลน์ สำนักข่าวเหยี่ยวเวหานิวส์ จ.นครศรีธรรมราช , คุณรชนิศ นามวงค์ บรรณาธิการข่าวบึงกาฬวันนี้ออนไลน์ , คุณสุวิทย์ อิ่มใจ บรรณาธิการศูนย์ข่าวทานตะวันขอนแก่น , คุณสมบัติ ผลกิจ บรรณาธิการวีคลี่นิวส์ออนไลน์ , คุณกนกวรรณ แย้มวงษ์ บรรณาธิการเปรียวออนไลน์ , คุณจันทรธณี พิสิทธิพร บรรณาธิการนิวส์โซไซตี้ และคุณนันทพร ไวศยะสุวรรณ์ บรรณาธิการทันข่าว28 ออนไลน์ สาขารายการข่าว ดีเด่น ได้แก่ รายการข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ (คุณบรรจง ชีวมงคลกานต์ , คุณชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี และคุณสุภาพชาย บุตรจันทร์) และรายการข่าวเด่นประเด็นเด็ด ช่องสุวรรณภูมิทีวี (คุณวัณพรรณ เพียงลํ้าพงค์ , คุณสามารต หมีแรต และคุณสุภัทร เมิกข่วง) สำหรับสาขาพิธีกรผู้ประกาศข่าววิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ชุติภพ เหงากุล ช่องสุวรรณภูมิทีวี คุณสาวดี เจริญวงศ์(ดีเจนกเขา) ผู้ดำเนินรายการวิทยุ 104.75 Mhz. ตลอดถึงจิตอาสา กู้ภัย บุคคลควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคม จึงสมควรได้รับรางวัลนี้ สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อาทิ พล.อ.อุกฤกฎ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก , พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล (บิ๊กโจ๊ก) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ดร.โฆษิต สุวินิจจิต นายกสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย , ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ แอ็ด ตลาดพลู ศิษย์ครูทอง รวมถึงกลุ่มศิลปินดารา อาทิ นางปนัดดา วงศ์ผู้ดี แม่อ้วน รีเทิร์น , อีกทั้งโค้ชชื่อดังในยูทูบโค้ชจิ๊บ อติกานต์ หนุนภักดี จากเพลย์บอยตัวพ่อ สู่ Life Coach ปรึกษาชีวิต , โค้ชกิ๊ก อนิศ โอสถานุเคราะห์ CG กูรูปรึกษาด้านความรักและชีวิต , โค้ชวิค เทวฤทธิ์ วิชชุประภา อดีตบรรณาธิการนิตยสาร วอลลุ่ม เทรนเนอร์ส่วนบุคคล เฮลท์โค้ช นายแบบอิสระ ช่างภาพ กราฟิกดีไซน์ พิธีกร นักแสดงอิสระฯลฯ ซึ่งแต่ละท่านมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในองค์กร และเป็นนักพัฒนาเข้าใจ เข้าถึงประชาชนและบุคคลร่วมงานในองค์กร ช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจในการทำงาน
ซึ่งการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ สมาคมฯขอขอบคุณผู้สนับสนุนสนับสนุนจาก มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ , ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , อปท.นิวส์ , บริษัท ณัฐกาญจน์ จำกัด , ตู้กาแฟหยอดเหรียญ 24 ชั่วโมง คอฟฟี่ , มิตรแท้ประกันภัย องค์กรเอกชน และบริษัทห้างร้านค้าต่างๆ ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จด้วยดี

อ่านแล้ว762 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.