กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก อาทิตย์ภากร สังขรัตน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก อาทิตย์ภากร สังขรัตน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.66 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก อาทิตย์ภากร สังขรัตน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่ นพช.พร้อมด้วยส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม อบจ.พบประชาชน ณ รร.นิคมพัฒนาผัง 20 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยการจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้บริการพี่น้องประชาชน ในด้านต่างๆ เช่น การแนะนำให้ความรู้ในเรื่องการเกษตร การปศุสัตว์และผสมเทียมฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ปชส.เชิงรุก

และเพื่ออำนวยความสะดวก ตลอดจนให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ. สตูล เป็นประธานในกิจกรรม

อ่านแล้ว120 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.