บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.14 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยฯ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต

แบ่งปันข่าวนี้ :

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.14 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยฯ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต “

โลหิตไทยหัวใจพุทธ “ เพื่อถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องด้วยในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ ผลการปฏิบัติ กำลังพล จำนวน 8 นาย สามารถบริจาคได้ จำนวน 4 นาย รวมปริมาณโลหิต 1,800 มล.(ซีซี)

ณ โรงพยาบาลตราด จ.ตราด

อ่านแล้ว56 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.