กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอกรณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอกรณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.66 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอกรณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 5 นาย ร่วมกับ ทต.หนองตะครอง และเครือข่ายนักพัฒนา นพค.52 เข้าสำรวจประเมินความเสียหายวางแผนทำการรื้อถอนและซ่อมแซม บ้านของราษฎร ณ บ.หนองตะครอง หมุ่ 3 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ซึ่งโดนพายุฤดูร้อนพัดถล่มจนได้รับความเสียหาย พร้อมกันนี้ได้มอบน้ำดื่ม บก.ทท. จำนวน 100 ขวด และสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่และเครือข่ายนักพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนอย่างทันท่วงที ตามนโยบาย ผบ.ทสส.

อ่านแล้ว180 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.