รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๖

แบ่งปันข่าวนี้ :

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๖
เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพิ่มสีสันรายการคืนคุณให้แผ่นดินพร้อมเพิ่มเปิดตัวพิธีกรน้องใหม่ภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จากเดิมพิธีกรภาคสนามสังกัดทหารเรือ จ่าเอก อภิคม เเก้วละเอียด ( ตูมตาม ) เจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รายการคืนคุณแผ่นดินเปิดตัวพิธีกรน้องใหม่ภาคสนามเพิ่มอีก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล ( แฟรงค์ ) ประจำแผนกวิศวกรรม ช่วยราชการแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกต้องการให้รายการคืนคุณให้แผ่นดินมีสีสันและเข้าถึงเยาวชนไทยในยุคโลกโซเชียล มีเดียเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่มีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นทุกวันแต่ละวันทุกคนใช้สื่อเหล่านี้ไม่มากก็น้อยในโลกปัจจุบัน และคนรุ่นใหม่และที่สำคัญที่สุดรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ต้องการเพิ่มสีสันให้กับรายการคืนคุณให้แผ่นดินและรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศทุกเทปไม่เอาเปรียบผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนที่ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว126 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.