พ.อ. จิรายุ จิตธรรม เสธ.สนภ.3 นทพ. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

แบ่งปันข่าวนี้ :

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.66 บก.ทท. (นทพ.)

โดย พ.อ. จิรายุ จิตธรรม เสธ.สนภ.3 นทพ. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ภายใต้ห้วข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พร้อม กำลังพลจิตอาสา สนภ.3 นทพ. และชุด ศบภ.สนภ.3 นทพ. จำนวน 8 นาย รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์ จำนวน 3 คัน ซึ่ง สนภ.3 นทพ. ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน (ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.66)
โดยให้บริการ…
-โครงการจิตอาสา “กิ่งพันธุ์ ปันสุข”
-จุดพักรถ
-สอบถามข้อมูลเส้นทาง
-บริการห้องสุขา
-การตรวจสภาพและซ่อมยานพาหนะฉุกเฉิน
-บริการเครื่องดื่มและผ้าเย็น
-ช่วยเหลืออุบัติภัยตามท้องถนน
-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ณ บริเวณถนนหมายเลข 108 หน้าหน่วย สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

อ่านแล้ว209 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.