ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม วันสถาปนาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.)

แบ่งปันข่าวนี้ :

ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม วันสถาปนาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.)

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.66 ที่บริเวณ หน้าชายหาดศาลกรมหลวงชุมพร ปากน้ำท่ากระจาย อ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี น.อ.ณัฐพล สินพูลผล รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศรชล.ภาค2 พร้อมเจ้าหน้าที่ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่อำเภอท่าชนะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีนายอำเภอท่าชนะ เป็นผู้แทน ผอ.ศรชล.จว.สุราษฏร์ธานี โดยเป็นการร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนใน อ.ท่าชนะ รวมประมาณ 250 คน ทั้งส่วนราชการ ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ ประกอบด้วย จิตอาสาในพื้นที่ ศคท.จว.สุราษฎร์ธานี ส่วนราชการสังกัด อ.ท่าชนะ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนที่ 4 ท่าฉาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ นายก อบต.ท่าชนะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าชนะ ประมงอำเภอท่าชนะ อสม.ตำบลท่าชนะ สภ.ท่าชนะ รพ.ท่าชนะ โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนปากน้ำท่ากระจาย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณ หน้าชายหาดศาลกรมหลวงชุมพร ปากน้ำท่ากระจาย

ทั้งนี้ ศรชล.จว.สุราษฏร์ธานี ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนบ้านหนองปรือ และโรงเรียนปากน้ำท่ากระจาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีให้กลุ่มเยาวชนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เก็บขยะ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเยาชน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล หากสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้รับความเสียหาย ก็จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามมา เช่น ส่งผลต่อสัตว์ทะเล การทำประมงพื้นบ้าน ประมงพานิชย์ การท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อปัญหาเริ่มเกิดการขยายตัวขาดการมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง จนเป็นผลทำให้การแสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นได้รับผลกระทบ หรือไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเดิม จึงส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติในที่สุด

///////

อ่านแล้ว200 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.