นายอำเภอท่าฉาง เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น D.DOPA

แบ่งปันข่าวนี้ :

นายอำเภอท่าฉาง เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น D.DOPA
เพื่อให้ประชาชนใช้ในการยืนยันตัวตนและเข้าสู่สังคมดิจิทัล พร้อมมอบเครื่องปริ้นเตอร์ให้กับโรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.66 ที่ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น D.DOPA ซึ่งเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตามนโยบายของกรมการปกครองของประเทศเพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ

นายสุกิจ กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID ซึ่ง สามารถดำเนินการ ดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ 2. ลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านการถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนและถ่ายภาพใบหน้า

นายสุกิต กล่าวเพิ่มว่า การดำเนินการดังกล่าว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของคนไทย ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระบวนการพัฒนาประชากรสู่พลเมืองดิจิทัล ด้วยระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เช่น การแสดงบัตร ผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อโดยสารเครื่องบิน การแสดงบัตร เมื่อเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เรียกในการตรวจสอบ เป็นต้น ทั้งนี้ อำเภอท่าฉางจะรณรงค์เชิงรุกสำหรับกลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอท่าฉางเป็นอันดับแรก

และนอกจากนั้นนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง Printer จำนวน 7 เครื่อง เพื่อนให้แก่โรงเรียนวัดบางคราม หมู่ที่ 2 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้จากการงดรับช่อดอกไม้ และสิ่งของแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอท่าฉาง เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง และสำนึกรักบ้านเกิดต่อไป

/////

อ่านแล้ว42 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.