กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.66 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ในการสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 7 ราย เพื่อให้เกษตรกรได้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ในครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก ณ บ.น้ำเลน ม.4, บ.ห้วยด่านเหนือ ม.1, บ.กลาง ม.3, บ.ห้วยด่าน ม.14, บ.น้ำพุพัฒนา ม.11 ต.บ้านกลาง, บ.ห้วยสวิงกลาง ม.6 ต.ช้างตะลูด และ บ.หนองเขียว ม.9 ต.ศิลา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยหน่วยได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 7 โรงเรือน เป็นตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐบาล เป็นการเตรียมความพร้อมของ คน ชุมชน พื้นที่ ให้เกื้อกูลกับการผนึกกำลังในการป้องกันประเทศ

อ่านแล้ว129 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.