กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก พัลลภ ผึ้งหลวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก พัลลภ ผึ้งหลวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก พัลลภ ผึ้งหลวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าติดตามผลการดำเนินงานของราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ ในงานเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง และงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ณ พื้นที่ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้คนในชุมชน มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านแล้ว40 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.