กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)โดย พันเอก ปองภพ จงภักดี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)โดย พันเอก ปองภพ จงภักดี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.66 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)โดย พันเอก ปองภพ จงภักดี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาของหน่วย พร้อมเครื่องจักรกล สนับสนุนการดำเนินการปรับพื้นที่ให้แก่ กลุ่มต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ในโครงการจัดตั้งศูนย์สัมมาชีพ กลุ่มต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ณ ศูนย์สัมมาชีพ กลุ่มต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ม.2 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา โดยสร้างอาคารเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดทำแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ฟื้นฟูความสัมพันธ์ในชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยร่วมกับชุมชน


ทั้งนี้ ยังได้สนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างอาคาร เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นส่วนรวม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยด้วย

อ่านแล้ว286 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.