นายสุชัย พงษ์เพียรขอบ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามจีน-ไตรมิตรวิทยาลัย ที่ห้องประชุม พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

แบ่งปันข่าวนี้ :

เวลา 13.00 น.วันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุม พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย


     นายสุชัย พงษ์เพียรขอบ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสามจีน-ไตรมิตรวิทยาลัย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัต กิมง่วนจั่น  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2.นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 3. นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก 4. นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ได้ร่วมกันแถลงข่าวและลงนามข้อตกลงการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล WE ALL ONE ครั้งที่ 1 ของ 4 สถานศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย


   นายสุชัย ได้กล่าวเปิดงานแถลงข่าวว่าวัตถุประสงค์ที่จัดการแข่งขันบาสเกตบอลจตุรมิตร WE ALL ONE ในครั้งนี้ เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า การเล่นกีฬานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ คนทุกคนให้ห่างจากสิ่งต่าง ๆ ทำให้ใช้เวลาว่างหลังจากเรียน ทำงาน หรือทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อีกทั้ง
ส่งผลให้มีพื่อนมากมาย สร้างเครือข่ายจากการเล่นฬาด้วยกัน ช่วยห้คนในครอบครัว มีความสั
ยิ่งขึ้น และช่วยให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด ทุกคนต่างก็ตระหนักดีถึงคุณค่าและความสำคัญของกีฬาทั้งในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ กีฬามิได้จำกัดอยู่เพียงกิจกรรมนันทนาการเพื่อการออกกำลังกาย และการใช้เวลา
ว่างให้ผ่านไปเท่านั้น แต่กีพายังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนามนุษย์ เราสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพดีและ
ป้องกันตัวเองจากโรคต่าง ๆ ได้


กิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาบาสเกตบอลจตุรมิตร WE ALL ONE นอกจากจะจัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแล้ว ยังเป็นการจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักเรียนเก่าสามจีน – ไตรมิตร
วิทยาลัย โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนทวีธาภิเศก
โดยทั้ง 4 โรงเรียน เป็นโรงเรียนชายล้วนที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
และมีจุดเด่นด้านกีฬาบาสเกตบอลร่วมกัน ทางคณะกรรมการจึงได้มติร่วมกันในการจัดการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอลดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา
สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป
      โดยการแข่งขัน WE ALL ONE ครั้งที่ 1 จัดการแข่งขันวันที่ 25,26,30และ31 มกราคม 2566 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น(สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง)อาคารกีฬาเวสน์ 2

อ่านแล้ว317 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.