ศิลปินนักเสก็ตภาพคนร้ายชื่อดัง พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ ผกก.ฝวท.2 ร่วมวิ่งและมอบถ้วยรางวัลประเภทต่างๆ ในกิจกรรมวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย รวมพลัง สามัคคี ภักดีชาติ ศาสน์กษัตริย์”

แบ่งปันข่าวนี้ :

ศิลปินนักเสก็ตภาพคนร้ายชื่อดัง พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ ผกก.ฝวท.2 ร่วมวิ่งและมอบถ้วยรางวัลประเภทต่างๆ ในกิจกรรมวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย รวมพลัง สามัคคี ภักดีชาติ ศาสน์กษัตริย์”สะสมคะแนนชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ


วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ สวนจตุรจักร เขต จตุรจักร กรุงเทพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้นายบุญเชิด กันภัย รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบถ้วยรางวัลประทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย รวมพลังสามัคคี ภักดี ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งสมาคมคมเมโลเดียน ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2565 ปลูกจิตสำนึกให้ชนในชาติรักและภูมิใจในความเป็นชาติไทย


โดยผู้แทนพระองค์ มอบถ้วยรางวัลประทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย ประเภทมินิมาราธอน ชาย ได้แก่ นาย ณัฐวัฒิ พุฒทอง และประเภทมินิมาราธอน หญิง ได้แก่ นางสาว มัทนา มะโนจิตร และในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศิลปินนักเสก็ตภาพคนร้ายชื่อดังอย่าง พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ ผกก.ฝวท.2 เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในระยะทาง 5 กิโลเมตร และได้รับเกียรติให้มอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในประเภทต่างๆด้วย
พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บูรณะ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญของชาติไทยอยู่ 4 วาระ ดังนี้


1 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
2 เป็นวันชาติไทย 3 เป็นวันพ่อแห่งชาติ 4 เป็นวันดินโลก
สมาคมเมโลเดียน สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย เบรนเท็นสแกน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและองค์กรภาคีเครือข่ายโดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กองดุริยางค์ทหารอากาศ,ประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง CELEBRATE NATIONAL RUNNING DAY THAILAND 2022 “วิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย รวมพลังสามัคคี ภักดี ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” แบบสะสมคะแนน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยจะจัดกิจกรรมวิ่ง 10 สนามทั่วประเทศ

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายนอกจากนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยให้มีความสุข สงบ ร่มเย็น มาโดยตลอด

อ่านแล้ว290 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.