กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ชิตพล แก้วพรหม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ชิตพล แก้วพรหม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ชิตพล แก้วพรหม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 12 นาย และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย รถยนต์บรรทุกตรวจการณ์ 1 คัน รถยนต์บรรทุกประปาสนาม 1 คัน เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำท่วมขังบริเวณรอบบ้านเรือนประชาชน ณ ม.7 บ.โคกสะตอ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยดำเนินการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกประปาสนาม ผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ลิตร และยาสามัญประจำบ้าน

ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 75 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน

อ่านแล้ว468 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.