กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก อธิป แก้วดวงใหญ่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก อธิป แก้วดวงใหญ่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก อธิป แก้วดวงใหญ่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลหน่วย นำผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้จากฟาร์มพอเพียง เลี้ยงชุมชน โคนมขึ้นชื่อ, ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในที่ตั้งหน่วยและศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกที่ตั้งหน่วย โดยนำไปจำหน่าย ณ ตลาดนัดสีเขียว โดยมีผลผลิตจากการดำเนินกิจกรรมจากฐานการเรียนรู้และผลผลิตอาหารแปรรูป ได้แก่ ไข่ไก่, ปุ๋ยคอก, ปลานิล, ผักอินทรีย์และมะม่วงดอง ฯลฯ เพื่อจำหน่ายให้กับญาติผู้เจ็บป่วยภายในโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับปรุงเป็นอาหารปลอดภัย โดยจำหน่ายในราคาย่อมเยา

เพื่อเป็นการบริการชุมชน, การประชาสัมพันธ์หน่วยและหารายได้เพื่อหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

อ่านแล้ว69 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.