กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก คงฉัตร เกษสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก คงฉัตร เกษสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก คงฉัตร เกษสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ภายในวัดพระธาตุท่าเลิง ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 (วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า) ณ วัดพระธาตุท่าเลิง บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว60 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.