กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก อธิป แก้วดวงใหญ่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก อธิป แก้วดวงใหญ่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก อธิป แก้วดวงใหญ่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน นพค.23 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับ อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เข้าดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราว

และห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ ณ รร.บ้านหนองกุงศรี ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคคลากร มีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน

อ่านแล้ว222 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.