นายกสมาคมชาวเพชร” หารือ นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5″ หนุนภารกิจการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“นายกสมาคมชาวเพชร& … อ่านเพิ่มเติม นายกสมาคมชาวเพชร” หารือ นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5″ หนุนภารกิจการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด