นายกสมาคมชาวเพชร” หารือ นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5″ หนุนภารกิจการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แบ่งปันข่าวนี้ :

“นายกสมาคมชาวเพชร” หารือ “นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5” หนุนภารกิจการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับองค์กรและสังคม

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ ห้องประชุมอุรุพงษ์ (ชั้น2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี ร่วมหารือกับ นายอรรถการ ตฤษณารังษี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวเพชรบุรี และ คณะกรรมการบริหารสภาวิทยาลัยอาชีวะการศึกษาเพชรบุรี เพื่อหาแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดการสนับสนุนภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา ด้านสังคม และชุมชนเป็นอย่างมาก

ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
มีภารกิจที่หลากหลาย สร้างความรู้ สร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องเสมอมา ซึ่งในโอกาสนี้ คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้พาเข้าชมฝ่ายกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย และได้ข้อสรุปที่จะบันทึกข้อตกลงลงนาม MOU ซึ่งจะมีขึ้นภายใน เดือนมกราคม 2566 นี้ด้วย…

สมาคมชาวเพชรบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว343 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.