บิ๊กตุ้ม ลงพื้นที่3ชายแดนใต้ สร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองพยาน โดยมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเป็นแม่งาน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดรูปแบบวิธีการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะพยานที่อยู่ในกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a72

โดยมี พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำโดย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายสมชาย คมกริช  ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยานและนายไพฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองพยาน รวมทั้ง พลตำรวจตรี พัฒนวุธ อิงคะนาวิน รองผู้บัญการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดำเนินการประชุม%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a73

มีผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 9 อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้แทนอธิบดีอัยการภาค 9 ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา อัยการฝ่ายพิเศษอาญา 3 ผู้แทนอธิบดีอัยการภาค 9 ผู้แทนกองบังคับการตำรวจจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ผู้แทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาค 4 ผู้แทนทนายความ ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังมีฝ่ายทหารได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมอีกด้วย%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า นโยบายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระรทวงยุติธรรม เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานที่เกี่ยวกับคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และจากข้อเท็จจริงที่ปรากฎว่า คดีความผิดที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จำนวนมากที่ไม่มีประจักษ์พยานหรือพยานสำคัญที่จะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ส่งผลให้การก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาตรการคุ้มครองพยานมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a75

ทางอาญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพยานในคดีความมั่นคง รวมถึงพยาน ผู้ต้องหาที่ประสงค์หรือสมัครใจมาให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งหากแนวทางการทำงานนี้ประสบผลสำเร็จก็จะส่งผลให้การก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ลดลงได้

อ่านแล้ว2171 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.