การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ข้าราชการหลายหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดตรัง  ร่วมจัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ในโครงการ “คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย” ประจำปี 2559

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

36700

วันนี้  15 ธ.ค. 59 เวลา 15.00 น .ณ เกาะผี ชายหาดทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ในโครงการ “คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย” เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศน์ทางทะเล โดยการอนุรักษ์หญ้าทะเลและปลูกทดแทนให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล

s__5316633

s__5316632

โดยนายภานุวัธน์ ทิพย์ศรีนิมิต ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ จากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้ดำเนินการวางสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งพื้นดินผ่านทางทะเลมายังเกาะมุกด์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะมุกด์ได้มีกระแสไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการแก้ปัญหาจากเดิมใช้กระแสไฟฟ้าจากโรงจักรเครื่องปั่นไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ดังนั้นจากการวางสายเคเบิลใต้น้ำในท้องทะเล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้มีความคิดจัดทำโครงการปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่ทะเลตรัง เพื่อเพิ่มระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเล โดยเริ่มทำการปลูกในพื้นที่หาดหยงหลำ บ้านเกาะมุกด์ อำเภอกันตัง อ่าวบุญคง อำเภอสิเกา ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 จำนวน 100,000 ต้น และในปี 2559 นี้ได้ทำการปลูกเพิ่มเติมที่เกาะผี ชายหาดทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 3,000 ต้น

36700

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อำเภอสิเกาประมาณ 350 คน เข้าร่วมกันช่วยปลูกหญ้าทะเลดังกล่าว

นอกจากนี้ยังทำให้ชุมชนมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบอาชีพประมง และยังส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่มีการบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้ สร้างประโยชน์ต่อชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์หญ้าทะเลและพันธุ์สัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

s__5316628

36692

s__5316631

 

อ่านแล้ว2012 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.