สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ 70

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด…สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ 70

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายศรายุธ บุระพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพ และคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ 70เพื่อหารายได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ .

โดยมี นายนิรมิตร สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน. ดร.ฉลาด ขามช่วง นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะนักกีฬาอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดการจัดกิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น.เปิดงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี รายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้ประเภท เดิน-วิ่ง ฟันรัน 4 ก.ม. (ชาย,หญิง) นักเรียน ค่าสมัคร 250 บาท ได้เสื้อ จานวน 1 ตัว บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป 350 บาท ได้เสื้อ 1 ตัว รางวัลอันดับที่ 1 ได้ถ้วย เหรียญพร้อมเงินรางวัล 700บาท (ชาย,หญิง) อันดับที่ 2 ได้ถ้วย เหรียญพร้อมเงินรางวัล 500 บาท (ชาย,หญิง) อันดับที่ 3 ได้ถ้วย เหรียญพร้อมเงินรางวัล 300บาท (ชาย,หญิง) อันดับที่ 4-5 ได้ถ้วยพร้อมเหรียญรางวัล (ชาย,หญิง) เข้าเส้นชัย 6-106 ได้รับเหรียญรางวัล” ทุกคน (ชาย 100,หญิง 100) รวม 200 เหรียญ จำนวน ๗ รุ่น อายุ อายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย,หญิง) อายุ 16-19 ปี (ชาย,หญิง) อายุ 20-29 ปี (ชาย,หญิง) อายุ 30-39 ปี (ชาย,หญิง) อายุ 40-49 ปี (ชาย,หญิง) อายุ 50-59 ปี (ชาย,หญิง) และอายุ 60 ไปขึ้นไป (ชาย,หญิง)

ประเภท วิ่งมินิมาราธอน (ชาย,หญิง) ระยะทาง 10.5 ก.ม. ค่าสมัคร จานวน 450 บาท นักเรียนค่าสมัคร 250 บาท ได้เสื้อ จานวน 1 ตัว บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป 450 บาท ได้เสื้อ 1 ตัว
อันดับที่ 1 ได้ถ้วย เหรียญพร้อมเงินรางวัล 800 บาท (ชาย,หญิง) อันดับที่ 2 ได้ถ้วย เหรียญพร้อมเงินรางวัล 600บาท (ชาย,หญิง) อันดับที่ 3 ได้ถ้วย เหรียญพร้อมเงินรางวัล 400 บาท (ชาย,หญิง) อันดับที่ 4-5 ได้ถ้วยพร้อมเหรียญรางวัล (ชาย,หญิง) เข้าเส้นชัย 6-106 ได้รับเหรียญรางวัล” ทุกคน (ชาย 100 ,หญิง 100) รวม 200 เหรียญ จานวน 7 รุ่นอายุ อายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย,หญิง) อายุ 16-19 ปี (ชาย,หญิง) อายุ 20-29 ปี (ชาย,หญิง) (ชาย,หญิง) อายุ 30-39 ปี (ชาย,หญิง) (ชาย,หญิง) อายุ 40-49 ปี (ชาย,หญิง) อายุ 50-59 ปี (ชาย,หญิง) และอายุ 60 ไปขึ้นไป (ชาย,หญิง) นักวิ่งผู้ทรงเกียรติ VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท ได้เสื้อ เหรียญและถ้วยรางวัล
*** ฟันรัน 100 คนแรก มีเหรียญ รางวัลให้ทุกคน


***มินิมาราธอน 100 คนแรก มีเหรียญ รางวัลให้ทุกคน
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว146 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.