กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง กว่า 4,000 คน เดอนทางเข้ากราบพระบรมศพ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 

วันนี้12ธ.ค.59 เวลา 06.00 น. กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง 41 ชนเผ่าจาก 20 จังหวัดทั่วประเทศ กว่า 4,000 คน อาทิ กะเหรี่ยง,ม้ง,มูเซอ,อีก้อ,ลีซอ,ไทยใหญ่ เป็นต้น พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าอย่างเต็มยศ เพื่อเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันประกอบพิธีกรรมไฟและเป่าแคนแสดงความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมสูงส่งและเก่าแก่ตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่า ที่บริเวณสวนสราญรมย์ ข้างกระทรวงกลาโหม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า

img_4496

โดยกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ตกหล่นสถานะทางทะเบียนและเป็นบุคคลไร้สัญชาติ การเดินทางออกจากถิ่นที่อยู่อาศัย มายังกรุงเทพมหานครไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำหนังสือ แจ้งส่วนราชการหลายฝ่าย แต่ด้วยความจงรักภักดิ์ดี และสำนึกให้พระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และอาชีพใหม่ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ ได้อยู่อย่างสุขสบาย ใต้ร่มบรมโพธิสมภาร ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความย่อท้อที่จะเดินทางมาที่นี่

img_4498

โดยหมี่จู มอแลกู่ ชาวเขาเผ่าอาข่า ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ กล่าวว่าที่เดินทางมาในวันนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9 เราสัญญากับพระองค์ท่านว่าจะเป็นคนดี ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ และจดจำคำสอน เพราะพระองค์ไม่เคยแบ่งชนชั้นว่าพวกเราเป็นชาวเขาชนเผ่า เสด็จเยี่ยมราษฎรไม่ว่าแห่งหนตำบลหรือภูมิภาคใด มิได้ทรงคำนึงถึงเส้นทางที่จะเสด็จพระราชดำเนินหรือ ภยันตรายใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรผู้ต้องอาศัยอยู่ในท้องถิ่นชนบททุรกันดาร พร้อมทั้งช่วยเหลือให้เมล็ดพันธุ์พืช เครื่องมือในการเกษตรเพื่อให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง พวกเราจึงชวนกันมากราบพระบรมศพครั้งหนึ่งในชีวิตที่สามารถทำเพื่อพระองค์ท่านได้ แม้พระองค์ท่านจะจากไปแต่เพียงกายแต่หัวใจจะสถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคนไม่มีวันลืมเลือน

img_4499

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดกว่า4,000 คน จะเดินทางไปเข้าแถวที่บริเวณหน้าสำนักพระราชวังเพื่อรอเข้ากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะเข้าแถวตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ ไม่ได้มีการจัดคิวพิเศษให้แต่อย่างใด ท่ามกลางเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกบริเวณโดยรอบ

img_4498

อ่านแล้ว2256 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.