มูลนิธิหลวงปู่สุข และพระเทพปริย์ติเวที จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะช่วงเทศกาลออกพรรษา

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด..มูลนิธิหลวงปู่สุข และพระเทพปริย์ติเวที จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะช่วงเทศกาลออกพรรษา พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคี และมอบทุนการศึกษานักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
ที่ วัดบูรพา บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะช่วงเทศกาลออกพรรษา พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคี และมอบทุนการศึกษานักเรียนและผู้ด้อยโอกาส โดยมี ดร.สกล คามบุตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กรรมการมูลนิธิฯ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมี พระครูปริยัติสุทธิคุณ เจ้าคณะตำบลหนองบัว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ดร.สกลฯ กล่าวว่า มูลนิธิหลวงปู่สุข ยโสธโร และพระเทพปริยัติเวที (โกสิทธิ์ สุจิตโต)ร่วมกับพระครูปริยัติสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดบูรพา เจ้าคณะตำบลหนองบัว ผู้นำที่ท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ตำบลหนองบัว ได้มีมติ


เห็นชอบร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิ โดยจัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้นในโอกาสแรก ณ วันออกพรรษา วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่วัดบูรพา บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด และได้ดำเนินการขออนุญาตก่อตั้งมูลนิธิโดยใช้ชื่อหลวงปู่สุข ยโสธโร และพระเทพปริยัติเวที (โกสิทธิ์ สุจิตโต) เป็นชื่อมูลนิธิ ทั้งนี้ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและพระภิกษุสามเณร ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม ดำเนินกิจการด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินกิจการด้านสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ และได้ยึดเอาประเพณีวัฒนธรรมวันออกพรรษาของทุกปีเป็นวันระดมทุนของมูลนิธิ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม


กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ ฯ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และกิจกรรมการแสดงรำพื้นเมืองอีสานโดยคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง การรำจากคณะแม่บ้านบ้านหนองบัว โดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วงเทศกาลออกพรรษาให้สืบเนื่องตลอดไป
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว496 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.