ผู้ตรวจราชการคลังและบอร์ดโรงงานยาสูบเดินทางตรวจเคื่องผลิตบุหรี่ ที่ประมูลได้ ในต่างประเทศ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่8 ธ.ค.59 นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะบอร์ดโรงงานยาสูบ เป็นหัวหน้าคณะไปดูงานเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ (สัญญา M01/2) ที่บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ประมูลเสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อดูความคืบหน้าในการประกอบเครื่องจักร เพื่อที่จะนําไปติดตั้งที่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ระหว่างวันที่ 3-10 ธ.ค.2559 ณ ประเทศเยอรมัน และประเทศเดนมาร์ก

img_3958

อ่านแล้ว2662 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.