กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มกองทัพไทย ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมกันนี้ได้นำรถประปาสนาม มาผลิตน้ำอุปโภคและบริโภค , รถสุขาเคลื่อนที่ มาไว้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อ่านแล้ว16 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.