เมืองคนงามบ้านโป่ง”ปฎิบัติการขจัดความยากจน คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน อำเภอบ้านโป่ง “

แบ่งปันข่าวนี้ :

จ.ราชบุรี/เมืองคนงามบ้านโป่ง”ปฎิบัติการขจัดความยากจน คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน อำเภอบ้านโป่ง “

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
นางสาวเนตรชนก ใจเลื่อม พัฒนากรประจำตำบลกรับใหญ่ พร้อมด้วย นางอลิสา ลาภรวยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลกรับใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน นายสุรินทร์ ตำหนิงาม ประธานขบวนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และสภาองค์กรชุมชนตำบลกรับใหญ่ โดยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลกรับใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ณ บ้านครัวเรือนยากจน TPMAP นางจอม โตขำ ม.3 นางระพิณ พันธุ์เพียร ม.5 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ 25,000 บาท ตามโครงการ ช่างอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (งบจังหวัด) และบ้านนางสุณีย์ แซ่โล่ย ม.5 ตำบลกรับใหญ่ ซึ่งเป็นครัวเรือนทึ่ได้รับงบประมาณ จาก พมจ.ราชบุรี 40,000 บาท และได้รับการสนับสนุนวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเพิ่มเติมจากร้านค้าวัสดุในพื้นที่ตำบลกรับใหญ่
ในการนี้ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลกรับใหญ่ กำหนดดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาเพื่อร่วมกันซ่อมแซมบ้านนางจอม โตขำ ม.3 ตำบลกรับใหญ่ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

อ่านแล้ว126 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.