กองบัญชาการกองทัพไทย ( หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก คงฉัตร เกษสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย ( หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก คงฉัตร เกษสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.65 กองบัญชาการกองทัพไทย ( หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก คงฉัตร เกษสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ฯ ร่วมกับ รพ.สต.โนนกอก และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พระบิดาแห่งการแพทย์ ดำเนินการพัฒนาสถานพยาบาล โดยทำความสะอาด ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช บริเวณโดยรอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกอก ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

อ่านแล้ว238 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.