หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด !! ลุยโคลน-ข้ามน้ำ เข้าป่าบอกข่าว ชวนชายไทย สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ ด้วยระบบ “ทหารออนไลน์”

แบ่งปันข่าวนี้ :

หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด !! ลุยโคลน-ข้ามน้ำ เข้าป่าบอกข่าว ชวนชายไทย สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ ด้วยระบบ “ทหารออนไลน์” พร้อมปฏิบัติภารกิจทางทหารสายสัสดี ในพื้นที่ห่างไกลดอยสูง ชายแดนจังหวัดตาก

หลังจาก หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เผยแพร่ภาพการเดินทางของ ร้อยตรี วีรชาติ สิริสอ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด นำมอเตอร์ไซค์คู่ใจ สวมชุดรัดกุม ออกลุย สะพายเป้ขึ้นหลัง ออกเดินทางออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ ตำบลสามหมื่น และตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในภาพจะพบว่าในห้วงฤดูฝนเส้นทางการเดินทางไปถึงหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่า เจ้าหน้าที่หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาดต้องอาศัยความชำนาญในการขับขี่รถขึ้นดอยสูง ผ่านลำน้ำ ป่าเขา ลัดเลาะลำห้วย ทั้งผลักทั้งดันรถมอเตอร์ไซค์ที่เต็มไปด้วยโคลน สายฝนโปรยปรายในฤดูฝน บางครั้งต้องนั่งพักเส้นทางกลางยอดดอย เม็ดฝนที่กระหน่ำ ทำให้ต้องจอดศาลาริมทางเพื่อแวะกินข้าวที่ห่อมา ระหว่างทางพบปะผู้คนก็ได้ชักชวนพูดคุยและประชาสัมพันธ์ภารกิจไปในตัว และ ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากหลายชั่วโมง กว่าจะถึงหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อระหว่างอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ร่วมกับ หน่วยสัสดีอำเภอบ้านตาก เพื่อ เดินหน้าประชาสัมพันธ์ รับสมัครชายไทยอายุ 18 – 20 ปี และ 22 – 29 ปี เข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ หรือ “ทหารออนไลน์”ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม เพื่อขยายโอกาสไปยังผู้ที่มีความสนใจให้หลากหลายมากขึ้น อาทิ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ตั้งใจอยากเป็นทหาร สามารถสมัครเป็นทหารออนไลน์ได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้าประจำการในผลัดที่ 1/66 ( 1 พฤษภาคม 2566 ) ก่อนดำเนินการการตรวจเลือกประจำปีตามปกติในห้วง เมษายน 2566

ถึงเส้นทางการเดินทางนั้น จะยากลำบากแต่กลับไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อจิตวิญญาณความเป็นทหารของประชาชน ที่มุ่งหวังที่จะค้นหาผู้ที่มีใจรักในการเป็นทหารให้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ โดยเชิญชวนและให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆกับบุคคลที่สนใจ ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ทำงานเพื่อประเทศชาติ ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการได้รับโอกาสต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ ได้ทำงานใกล้บ้าน มีรายได้ควบคู่กับการดูแลครอบครัวและบุพการี หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด จึงเปิดปฏิบัติการเชิงรุก ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล เชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารกองประจำการทางออนไลน์ ปี 2566พร้อมกันนี้ได้นำหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ผู้ที่เกิด พ.ศ.2545 (อายุ 20 ปี) ชึ่งจะต้องเข้ารับการการตรวจเลือกทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการ ในปี 2566 ไปมอบให้ถึงพื้นที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมารับที่อำเภอลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและภาระของประชาชน พร้อมกันนี้ ได้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (แบบ สด 8) ไปมอบให้ทหารกองหนุน ชึ่งปลดประจำการแล้วถึงพื้นที่ และชื้แจงถึงสิทธิหน้าที่ของทหารกองหนุน พร้อมเซ็นรับเอกสารตามระเบียบปฏิบัติ

สำหรับการเดินทางของหน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ในการปฏิบัติภารกิจทางทหารเพื่อประชาชน และ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครชายไทย เข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธี ด้วยระบบออนไลน์ หรือ “ทหารออนไลน์” ในพื้นที่ บ้านแสมใหญ่ , บ้านห้วยขนุน , บ้านละเพ , บ้านสามหมื่น ตำบลสามหมื่น และในพื้นที่ .บ้านพระนิกี , บ้านดอยเป๊ก , บ้านตีนธาตุ, บ้านห้วยแห้ง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกากะญอ ในกิจกรรมครั้งนี้ ร้อยตรี วีรชาติ สิริสอ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ได้นำอุปกรณ์การเรียน ขนม ถุงเท้า หน้ากากอนามัย ถุงเท้า ของเล่น ใส่เป้ติดไปแจกจ่ายมอบให้กับเด็กๆชาวบ้านบนดอยสูงในพื้นที่เส้นทางผ่านในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมทั้งพบปะประสานงานพูดคุยกับผู้นำชุมชน ถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน และถิ่นทุรกันดารต่อไป

อ่านแล้ว151 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.