รับมอบหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน จำนวนประมาณ 50 กลุ่ม

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด รับมอบหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน จำนวนประมาณ 50 กลุ่ม


วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย จากนายทวีศิลป์ จักรบุตร ประธานกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย และ ร.ต.วีรวัฒน์ วารีรัตน์ แกนนำกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ที่กลุ่มองค์กรฯ ต้องการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มให้กับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน จำนวนประมาณ 50 กลุ่ม

กลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร จำนวนประมาณ 200 กว่าคน นำโดยนายทวีศิลป์ จักรบุตร ประธานกลุ่มองค์กรฯ พร้อมด้วย ร.ต.วีรวัฒน์ วารีรัตน์ แกนนำกลุ่มองค์กรฯ ได้เดินทางมารวมตัวกัน ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ในเรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มให้กับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ได้มารับหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มองค์กรฯ ที่ต้องการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มให้กับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน จากประธานกลุ่มองค์กรฯ และได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มีหนังสือถึงสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ (สำนักงานใหญ่) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

////
คมกฤช พวงศรีเคน รายงาน

อ่านแล้ว154 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.