กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อม รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 1 คัน ได้ช่วยขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินของประชาชน ณ ชุมชนท่าบ่งมั่ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มาไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลเมืองวารินชำราบและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอด 24 ชม.

อ่านแล้ว40 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.