กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์ โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา และราษฎร ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ นพค.23 สนภ.2 นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโครงการ 70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลานิล จำนวน 20,000 ตัว ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ


เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับโรงเรียนและชุมชน ในโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ.

อ่านแล้ว38 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.